White Micro Diagonal Stripes – Tile

Seamless White Micro Diagonal Stripes Pattern - Tile